Komentar

  • admin
  • 20/08/2015

Kol’ko je Metalac vikendima glasan, zabavan i krcat vrhunskom ekipom…tol’ko je kroz dan na daleko najbolja i jedina kavana….i ambijentom i ponudom ! Preporuka !!! Srećko Krištofić